Het beloningscasino

Ceo's van Nederlands grootste beursfondsen zitten er warmpjes bij. Miljoenenbonussen zijn de norm, terwijl de loonkloof met de rest van het personeel steeds verder toeneemt. Hoe komt een beloning van de ceo eigenlijk tot stand? Wie voert de lijst aan? En waar gaat het naartoe? Lees alles over topbeloningen in deze online publicatie.

Verantwoording

Topbeloningen zitten complex in elkaar. De methodiek verschilt van bedrijf tot bedrijf. Daardoor zijn de bedragen uit jaarverslagen onvergelijkbaar met elkaar. In samenwerking met De kern van de zaak heeft het FD de Nederlandse topbeloningen vergelijkbaar gemaakt en een analyse gemaakt.

De opbouw, trends, regulering en de toekomst

Bij een deel van de analyse is gebruikgemaakt van onderzoek van De kern van de zaak, een onafhankelijke adviseur op het gebied van beloningen. In dat onderzoek zijn de ontwikkelingen van de topbeloningen in kaart gebracht. Het richt zich op dertig bedrijven, gelijk verdeeld over de AEX-, Midkap- en Smallcap-index. De onderzoeksperiode loopt van 2004 tot en met 2020. De resultaten zijn in context geplaatst, zoals in verhouding tot de ontwikkeling van het salaris van de gemiddelde Nederlandse werknemer, de omzet van het bedrijf en zijn beurswaarde.

Het jaarlijkse beloningsonderzoek 2022

Het onderzoek is uitgevoerd onder twintig Nederlandse ondernemingen opgenomen in de AEX-index, die hun jaarverslag over 2021 recentelijk hebben gepubliceerd. De totale directe beloning van de ceo's is berekend op basis van salaris, de bonus over het jaar 2021 en de actuele beurswaarde van de recentste langetermijnbeloning in aandelen die onvoorwaardelijk is toegekend ('vested') in 2022, op basis van prestaties geleverd over de periode 2019-2021.

Bij DSM is de langetermijnbeloning in aandelen over 2021 niet bekendgemaakt en is uitgegaan dat 100% van aandelen onvoorwaardelijk wordt toegekend. Adyen, ArcelorMittal, Prosus, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en Universal Music Group (UMG) zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Bij financiële instellingen, die een afwijkende systematiek hanteren, is in de totale beloning begrepen de toekenning over 2021, inclusief het gedeelte waarvan de uitkering is uitgesteld. De beloning bij Relx, die cijfers in ponden verantwoordt, is omgerekend tegen de gemiddelde valutakoersen van 2021. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van De kern van de zaak.

Het FD heeft de loonkloof berekend. Bij de beloning is op basis van de informatie uit jaarverslagen zoveel mogelijk de berekende beloning van de ceo (zie hierboven) vergelijkbaar gemaakt met die van de gemiddelde medewerker. De berekende pay ratio's wijken in een aantal gevallen sterk af van het getal dat de ondernemingen zelf verantwoorden in hun jaarverslag. De belangrijkste verklaring voor die afwijkingen zit in de berekeningsmethode die van onderneming tot onderneming verschilt.

Colofon
Redactie
Lara Ankersmit
Pieter Couwenbergh
Pim Kakebeeke
Sjors Rodenburg
Met medewerking van
Hein Haenen (Kern van de zaak)
Design
Erwin Hoekstra (infographics)
Estée van Muijden
Tahirah Salomon
Illustraties
Luis García
Techniek
Dirk van der Straaten
© Het Financieele Dagblad 2022 - 2023