De opinieredactie van het FD kijkt verder dan de waan van de dag. Wat zijn de grote vragen achter het nieuws? Zijn er thema's die meer aandacht verdienen? Elke week vragen we daarom een vooraanstaande auteur of opkomende denker om te reflecteren op zo'n onderwerp. Speciaal voor de donkere dagen hebben we de prikkelendste, mooiste en vernieuwendste essays van de afgelopen maanden gebundeld.